۹ ویژگی روانشناس خوب

۹ ویژگی روانشناس خوب. تدوین: محمد رضا خزایی – روانشناس یا مشاور خوب کیست؟ فیلم نوشته

  1. از نظر روانی سالم، خود آگاهی، خود کنترلی و آرام
  2. رازدار و قابل اعتماد
  3. شنونده فعال و دارای حضور ذهن
  4. توانایی همدلی با مراجع
  5. علاقمند به یادگیری علم روانشناسی روز
  6. رعایت اخلاق حرفه ای
  7. داشتن مهارت ارتباطی و بین فردی خوب
  8. انگیزه بخش و خوش بین به بهبودی مراجع
  9. عدم قضاوت و داوری: پذیرش مراجع بدون قید و شرط

علاوه بر این ۹ ویژگی برای یک روانشناس می توان ویژگیهای دیگری نظیر جذاب بودن و مسلط بودن به زبان بدن را نیز نام برد.

از این متن نمی توان کپی برداشت.