واقعیت درمانی گلاسر

واقعیت درمانی گلاسر

این درمان را ویلیام گلاسر روانپزشک بر پایه نظری تئوری انتخاب بنا نهاد.

واقعیت درمانی گلاسر متکی بر واقعیت، عقل سلیم، مسئولیت و عمل است و به پیشگیری توسط آموزش اهمیت می دهد.

اصول تئوری انتخاب

 • تنها فردی که بر آن کنترل داریم خودمان هستیم.
 • مشکلات ارتباطی مسبب تمام مشکلات پایدار روانشناختی هستند.
 • هر یک از ما یک دنیای مطلوب خاص خود را دارد.
 • فکر، عمل، فیزیولوژی و احساس، ۴ بخش رفتاری است که خودمان انتخاب کرده ایم.

پنج نیاز اساسی انسان

۱-  بقاء و ایمنی

۲- عشق و احساس تعلق

۳-  قدرت و پیشرفت

۴- آزادی و حق انتخاب

۵-  تفریح و بازی

علت ناراحتی روانی

 • عدم توانایی فرد در تشخیص و ارضاء نیازهایش
 • رفتار غیر مسئولانه سبب افسردگی، اضطراب و ناسازگاری
 • سعی بر کنترل دیگران سبب هدر رفتن انرژی روانی و افسردگی
 • ایجاد هویت کاذب در جهت انکار ناتوانی خود سبب هذیان عظمت

راه حل ناراحتی روانی

 • مواجهه با واقعیت، قبول مسئولیت و اخلاق مداری
 • حضور در زمان حال و توجه به رفتار کنونی به جای توجه به احساس
 • نپذیرفتن هیچگونه عذر و بهانه در شکست ها
 • کنار گذاشتن اهداف کوچک و طرح ریزی اهداف بلند مدت

 

۰/۵ (۰ نظر)

همچنین ببینید

روان پویایی فروید غریزه روانشناس

روان پویایی فروید روانکاوی

روان پویایی فروید غریزه فروید یک نظریه پرداز غریزه بود. او در دیدگاه روان پویایی …

از این متن نمی توان کپی برداشت.