توجه به داشته ها سبب شادمانی و توجه به ناداشته ها موجب غم است.

همدان مشاور روانشاس داشته ها 1024x576 - توجه به داشته ها  سبب شادمانی و توجه به  ناداشته ها موجب غم است.
توجه به داشته ها سبب شادمانی و توجه به ناداشته ها موجب غم است.

۰/۵ (۰ نظر)

همچنین ببینید

رواندرمانی پذیرش و تعهد مشاور روانشناس همدان محمد رضا خزایی

رواندرمانی پذیرش و تعهد: تاریخچه و بنیادهای نظری

رواندرمانی پذیرش و تعهد: تاریخچه و بنیادهای نظری آن در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است.

از این متن نمی توان کپی برداشت.