موسیقی درمانی

موسیقی درمانی

موسیقی درمانی از شاخه های هنر درمانی می باشد. تحقیقات نشان داده که تجارب شناختی و احساسی موسیقیایی باعث تغییر ضربان قلب، فشار خون، ریتم تنفس و عملکردهای اتوماتیک بدن می شود.

اگر صدا یا موسیقی که می شنویم نا بهنجار باشد، مغز بطور مستقیم یا غیر مستقیم موادی را جهت حفظ ارگانیزم در بدن ترشح می کند  که به مرور سبب تخریب جسم می گردد.

برخی از موسیقی ها از ساختار صحیح ریاضی برخوردار هستند بطوریکه اجزای موسیقی با هم کلیتی را تشکیل می دهند که با نظام شناختی و احساسی انسان هماهنگ است.

موسیقی درمانی می تواند امواج مغزی را تعدیل و از سرعت آنها بکاهد. هر چه امواج مغز آهسته تر باشد ما بیشتر احساس آرامش پیدا می کنیم. نواختن موسیقی مناسب سبب ایجاد یک تعادل پویا میان دو نیم کره مغز می گردد.

موسیقی بهنجار موجب ترشح آندروفین ها شده و هیجانات را تعدیل می کند. گوش دادن به موسیقی در هنگام بیماری می تواند، حس آرامش و آسایش را ارتقاء دهد.

 

همچنین می توان گفت موسیقی درمانی با انتخاب موسیقی مناسب و بهنجار این اثرات مثبت را به دنبال خواهد داشت. افزایش و بهبود عملکرد شناختی ذهن، تقویت حافظه، بالا بردن روحیه و انگیزه، افزایش تحمل درد، کاهش علائم افسردگی و بالا بردن استقامت جسمی روانی

موسیقی درمانی توسط رواندرمانگر متخصص انجام می گیرد. این درمان همراه با انجام فعالیتهایی برای مراجع نظیر خواندن، شنیدن موسیقی، نواختن ساز، آهنگ سازی و انجام حرکات ورزشی با موسیقی می باشد.

 

مرکز مشاوره روانشاسی حافظ همدان، با حضور استاد جواد مرادیان کارشناس ارشد روانشناسی و عضو پیوسته خانه موسیقی ایران در خصوص معرفی این روش رواندرمانی اقدام نموده است.

از این متن نمی توان کپی برداشت.