معنا درمانی ویکتور فرانکل لوگوتراپی

معنا درمانی Logotherapy

ویکتور فرانکل

معنا درمانی یا لوگوتراپی را ویکتور فرانکل  مطرح کرد که به معنی رواندرمانی از طریق معنا بخشیدن به زندگی می‌باشد. البته او به فلسفه اصالت وجود و اراده معطوف به معنا هم اعتقاد داشت.

سرلوحه کار او این گفته نیچه بود که

کسی که دلیلی برای زنده ماندن دارد می تواند تقریبا” هر چیزی را تحمل کند.

و بر این اساس فرانکل خود می گفت:

آنچه مرا نمی کشد، مرا نیرومندتر می‌کند.

معنادرمانی لوگوتراپی ویکتور فرانکل 819x1024 - معنا درمانی ویکتور فرانکل لوگوتراپی
معنادرمانی لوگوتراپی ویکتور فرانکل

اختلال روان

این نظریه رواندرمانی علت اختلال روانی را عدم توانایی فرد برای یافتن معنای زندگی خود میداند که سبب اختلال عاطفی در او می گردد.

سلامت روان

ویکتور فرانکل در ساختار شخصیت بیش از هر چیز به اراده آزاد اهمیت می دهد.

از نظر او مسئولیت و  اراده معطوف به معنا سبب انگیزه بنیادی در فرد شده و سلامت روانی او را در پی دارد.

او برای معنا بخشیدن به زندگی ۳ راه را پیشنهاد می کند:

۱- ابداع یا خلق چیزی سبب می شود فرد به این سوال اساسی پاسخ دهد:

من برای چه زنده هستم؟

۲- مجذوب شدن در زیبایی طبیعت و بعبارتی هنر

۳- با شهامت در بحبوحه مشکلات حضور یافتن و تحمل رنج آن

هدف درمان

در معنادرمانی هدف درمان به چالش کشیدن مراجع برای یافتن معنی منحصر به فرد زندگی جهت بقاء و رشد شخصی از طریق رنج کشیدن، کار و عشق است.

فنون درمانی

معنا درمانی ویکتور فرانکل از این فنون درمانی استفاده می کند:

۱- قصد متضاد: از مراجع خواسته می شود از علائم فرار نکند، بلکه به استقبال آزردگی ها برود و عمدا” رفتاری انجم دهد که نگران کننده و اضطراب آور است. این روش شبیه غرقه سازی تجسمی است و در درمان وسواس و ترس مرضی موثر می باشد.

۲- تمرکز زدایی: به مراجع آموزش داده می شود تا بتواند نشانه یا رفتار مشکل ساز را نادیده بگیرد.

۳- واکنش مفرط: مراجع یاد می گیرد در اغلب اختلالات روانی کوشش در جهت رفع آن موجب افزایش اختلال می گردد. بعنوان مثال فردی که از بی خوابی رنج می برد هرچه در ذهن خود برای خواب رفتن تلاش کند مشکل بدتر خواهد شد.

همچنین معنادرمانی از فنون دیگری نظیر افزایش آگاهی، قانع سازی، تعبیر و مواجهه و استدلال کمک می گیرد.

ویکتور فرانکل اجتناب و کناره گیری از تجارب و موقعیت های ترسناک زندگی را انفعال غلط می نامد.

مراجع توسط قصد تناقض آمیز برای تغییر الگوی روان رنجوری ترغیب می‌شود، ضمن شوخی کردن با خود همان کاری را انجام دهد که از آن وحشت داشته است.

سئوال تهدید کننده فرانکل:

چرا خودت را نمی‌کشی؟

سبب ارائه دلایلی از سوی مراجع می شود تا بصورت ضمنی معنای زیستن خود را بیابد.

تدوین: محمد رضا خزایی

۰/۵ (۰ نظر)

همچنین ببینید

واقعیت درمانی تئوری انتخاب ویلیام گلاسر مشاور روانشناس همدان محمد رضا خزایی

واقعیت درمانی گلاسر

واقعیت درمانی گلاسر این درمان را ویلیام گلاسر روانپزشک بر پایه نظری تئوری انتخاب بنا …

از این متن نمی توان کپی برداشت.