قدرت عادت – فیلم نوشته

فیلم نوشته روانشناسی خلاصه کتاب قدرت عادت نوشته چارلز داهیگ یا چارلز دوهینگ تدوین محمد رضا خزایی

The Power of Habit

Charles Duhigg

قوه العاده
تشارلز دویج

 

همچنین مطالعه فرمایید رواندرمانی وجودیو رفتار درمانی شناختی (CBT)

۰/۵ (۰ نظر)

از این متن نمی توان کپی برداشت.