غار علیصدر یکی از زیباترین غارهای طبیعی جهان

غار علیصدر

غار علیصدر از معدود غارهای آبی جهان است. می توان این غار را یکی از خوش منظره ترین غارهای طبیعی جهان دانست.

محل غاردر نزدیکی شهرستان کبودر آهنگ استان همدان می باشد. به محض ورود در سقف و دیواره های آن شاهد رسوبات کربنات کلسیم هستیم.

دریاچه بزرگی در درون غار وجود دارد. این دریاچه سبب شده که بتوان مسیر طولانی را از طریق قایق طی کرد.

ارتفاع آب در این غار از صفر تا ۱۴ متر متغیر می باشد. آب و هوای غار بسیار خنک و تمیز می باشد.

امیدوارم شما خوانندگان محترم یا این غار را دیده باشید. اگر هم به بازدید آن نرفته اید برای دیدن آن در فرصت مناسب برنامه ریز کنید.

 

از این متن نمی توان کپی برداشت.