جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور

معرفی آرتور شوپنهاور فیلسفوف به همراه جملات عکس نوشته

آرتور شوپنهاور، از بزرگترین فلاسفهٔ اروپا و فیلسوف پرنفوذ آلمانی در حوزه اخلاق، هنر، ادبیات و روانشناسی است.

شوپنهاور فلاسفه را مورد نقد قرار می‌دهد و عقیده داشت فلسفه نباید با جملات پیچیده همراه گردد، زیرا که همه باید به فلسفه آگاهی یابند.

جملات زیبا و عکس نوشته های زیر تا حدودی بیانگر عقاید این فیلسوف بزرگ است.

عشق و عاشقی

عشق و عاشقی هر چند لطیف و پر احساس ابراز گردد ،باز هم ریشه در شهوت دارد.

صداقت

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است.

دلیل تراشی

اگر ما چیزی را  می خواهیم برای آن نیست که برایش دلیلی داریم بلکه چون آن را می خواهیم برایش دلیل پیدا  می‌کنیم.

زبان یک ملت

زبان ارزشمندترین میراث یک ملت است.

تندرستی و رابطه معکوس با شهوت

جمع مال ، تحصیل کامیابی ، کسب دانش و شهرت ، هیچکدام با تندرستی برابری نمی کند . برای حفظ تندرستی باید از هر چیز که برای تندرستی مضر است پرهیز کرد . مخصوصاً از شهوت روانی.

دل و احساسات زن

نگهداری دم ماهی و دل زن  از مشکلات است.

زیبایی در معرض آفت

زیبایی اگرچه مایه شرافت است، اما در معرض هزاران شر و آفت.

گناهان کوچک و بزرگ

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ، روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شوبم .

تفکر در مورد داشته ها

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم.

لذت بردن از خطای دیگران

افراد پست و فرومایه از خطاهای اشخاص بزرگ لذت فراوان میبرند.

صداقت اولین آموزه زندگی

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است.

سرچشمه آرزو

همه آرزوها از نیاز سرچشمه میگیرد ،یعنی کمبودها و رنجها .

مرگ و رستاخیز

هر جدایی یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز.

انسان های درنده و فریبنده

وحشیان یکدیگر را می درند و متمدنان یکدیگر را می فریبند؛ این است چرخه جهان

قدرت اراده

اراده تنها حقیقتی است که قلب همه چیز است.

زمان و وقت کافی

اشخاصی که هرگز وقت ندارند . آن هایی هستند که کمتر کار می کنند.

مخاطب بسیار 

آن که برای ابلهان می نویسد همواره مخاطب بسیار می یابد.

نحوه تفکر و سخن

انسان باید مانند اقلیت فکر کند و مثل اکثریت سخن گوید.

مسئولیت زندگی

انسان کامل کسی است که زندگانی خود را به دست خود بسازد.

 

همچنین مطالعه کنید: میشکل دو مونتنی و رواندرمانی وجودی

همچنین ببینید

امید، خلاقیقت، شکوفایی، سارتر، وجودگرایی، انسان، تنهایی، فلسفه، فیلسوف

فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار

عکس نوشته از فلسفه اگزیستانسیال سارتر: انسان اختیاردار مسئولیت دار ژان پل سارتر فیلسوف اگزیستانسیال …

از این متن نمی توان کپی برداشت.