جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور

معرفی آرتور شوپنهاور فیلسفوف به همراه جملات عکس نوشته

آرتور شوپنهاور، از بزرگترین فلاسفهٔ اروپا و فیلسوف پرنفوذ آلمانی در حوزه اخلاق، هنر، ادبیات و روانشناسی است.

شوپنهاور فلاسفه را مورد نقد قرار می‌دهد و عقیده داشت فلسفه نباید با جملات پیچیده همراه گردد، زیرا که همه باید به فلسفه آگاهی یابند.

جملات زیبا و عکس نوشته های زیر تا حدودی بیانگر عقاید این فیلسوف بزرگ است.

عشق و عاشقی

عشق و عاشقی هر چند لطیف و پر احساس ابراز گردد ،باز هم ریشه در شهوت دارد.

Slide16 e1553891887492 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور

صداقت

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است.

Slide17 e1553892149279 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور

دلیل تراشی

اگر ما چیزی را  می خواهیم برای آن نیست که برایش دلیلی داریم بلکه چون آن را می خواهیم برایش دلیل پیدا  می‌کنیم.

Slide18 e1553892235666 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور

زبان یک ملت

زبان ارزشمندترین میراث یک ملت است.

Slide19 e1553892318955 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور

تندرستی و رابطه معکوس با شهوت

جمع مال ، تحصیل کامیابی ، کسب دانش و شهرت ، هیچکدام با تندرستی برابری نمی کند . برای حفظ تندرستی باید از هر چیز که برای تندرستی مضر است پرهیز کرد . مخصوصاً از شهوت روانی.

Slide20 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور

دل و احساسات زن

نگهداری دم ماهی و دل زن  از مشکلات است.

Slide21 e1553894827206 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور

زیبایی در معرض آفت

زیبایی اگرچه مایه شرافت است، اما در معرض هزاران شر و آفت.

Slide22 e1553893917316 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور

گناهان کوچک و بزرگ

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ، روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شوبم .

Slide23 e1553893999359 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور

تفکر در مورد داشته ها

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم.

Slide24 e1553894094733 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور

لذت بردن از خطای دیگران

افراد پست و فرومایه از خطاهای اشخاص بزرگ لذت فراوان میبرند.

Slide25 e1553894141648 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور

صداقت اولین آموزه زندگی

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است.

Slide26 e1553894789451 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور

سرچشمه آرزو

همه آرزوها از نیاز سرچشمه میگیرد ،یعنی کمبودها و رنجها .

Slide27 e1553894253963 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور

مرگ و رستاخیز

هر جدایی یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز.

Slide28 e1553894312880 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور

انسان های درنده و فریبنده

وحشیان یکدیگر را می درند و متمدنان یکدیگر را می فریبند؛ این است چرخه جهان

Slide29 e1553894364899 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور

قدرت اراده

اراده تنها حقیقتی است که قلب همه چیز است.

Slide30 e1553894438863 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور

زمان و وقت کافی

اشخاصی که هرگز وقت ندارند . آن هایی هستند که کمتر کار می کنند.

Slide31 e1553894530505 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور

مخاطب بسیار 

آن که برای ابلهان می نویسد همواره مخاطب بسیار می یابد.

Slide32 e1553894590739 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور

نحوه تفکر و سخن

انسان باید مانند اقلیت فکر کند و مثل اکثریت سخن گوید.

Slide33 e1553894650106 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور

مسئولیت زندگی

انسان کامل کسی است که زندگانی خود را به دست خود بسازد.

Slide34 e1553894699980 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور
آرتور شوپنهاور

 

همچنین مطالعه کنید: میشکل دو مونتنی و رواندرمانی وجودی

۰/۵ (۰ نظر)

همچنین ببینید

امید، خلاقیقت، شکوفایی، سارتر، وجودگرایی، انسان، تنهایی، فلسفه، فیلسوف

فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار

عکس نوشته از فلسفه اگزیستانسیال سارتر: انسان اختیاردار مسئولیت دار ژان پل سارتر فیلسوف اگزیستانسیال …

از این متن نمی توان کپی برداشت.