ساعات پخش سریال های نوروزی سال ۱۳۹۸

ساعات پخش سریال های نوروزی سال ۱۳۹۸

نون. خ، بر سر دو راهی، زوج یا فرد، شش قهرمان و نصفی. امیداوارم از دیدن سریال ها لذت ببرید.

عنوان سریال

شبکه ساعت پخشساعات بازپخشبازیگران

نون خ

شبکه یک

۲۲ 

۱۰:۳۰- ۱۴:۳۰

سعید آقاخانی، حمیدرضا آذرنگ، فریده سپاه منصور، علی صادقی، هومن حاج عبدالهی و …

بر سر دو راهی

شبکه دو

۲۱ 

حمید گودرزی، مهرآوه شریفی نیا، میترا حجار، عنایت بخشی، بهنوش بختیاری و …

زوج یا فرد

شبکه سه

۲۰ 

هدایت هاشمی، مرجانه گلچین، مهران غفوریان، یوسف تیموری، ناهید مسلمی و …
شش قهرمان و نصفیشبکه پنج۲۳ 

اکبر عبدی، شهرام قائدی، بیژن بنفشه خواه، بهاره رهنما، ارژنگ امیرفضلی و ….

۰/۵ (۰ نظر)

از این متن نمی توان کپی برداشت.