جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از سورن کی‌یرکگارد

معرفی سورن کی یر کگارد فیلسفوف به همراه جملات  و عکس نوشته

فیلسوف سورن کی‌یرکگارد، تأکید بر وجود، انتخاب ،تعهد، وحشت و اضطراب داشت.  او پدر وجودگرایی نامیده می شود.

سورن کی یر کگارد اعتقاد داشت انسان شدن یک پروژه است. او معتقد بود لازم نیست بدانیم کیستیم بلکه تکلیف اینست که خود را بیافرینیم.

شکل گیری مکتب اگزیستانسیال

مکتب اگزیستانسیالیسم آغاز معینی دارد. آن بعد از ظهر یکشنبه در سال ۱۸۳۴ است. زمانی که دانمارکی جوانی در کافه نشسته بود و غرق در این اندیشه بود که دارد پیر میشود، بدون آنکه چیزی به این جهان افزوده باشد.

به بسیاری از دوستانش که در زندگی موفق بودند فکر کرد.  به این اندیشید که نیکوکاران دنیا میدانند چگونه با آسان تر کردن زندگی به بشریت خدمت کنند. یکی با ساختن اتوبوس یکی با راه آهن و کشتی بخار یکی با تلگراف دیگری با کتب و گزارشهای کوتاهی از آنچه می دانست.

خطر افراط در آسان تر کردن کارها

بالاخره درستکاران حقیقی با زندگی را  برای انسان آسان و آسان تر می کنند. این دانمارکی جوان که سورن کی‌یرکگارد نام داشت، ناگهان به ذهنش خطور کرد، تو هم باید کاری بکنی ولی با ظرفیت محدودی که تو داری لازم نیستی چیزی رو آسون تر کنی پس باید با همان شور و شوق انسان گرایانه ای که دیگران داشتند چیزی را سخت تر از آنچه هست بکنیم.

دلیلش هم این بود که وقتی همه جمع شده اند تا همه چیز را آسان تر کنند این خطر وجود دارد که آسانی و راحتی به راه افراط برود. باید کسی باشه تا دوباره چیزها را سخت کند. به این ترتیب تصور کرد که سرنوشت خودش رو پیدا کرده است.

باید مانند سقراط جدیدی به جستجوی سختی ها و دشواری ها برود. اما چه جور دوشواری هایی؟ یافتن شان سخت نبود، کافی بود موقعیت خودش رو در هستی به یاد بیاورد و ترس ها، انتخاب ها امکانات و  محدودیت هایش.

سورن سورن کی‌یرکگارد ما بقیه زندگیش صرف کاوش در موقعیت وجودی اش کرد. او چندین رساله مهم وجودی را منتشر نمود. آثار او سالها ترجمه نشده باقی ماند و تاثیر کمی بر دیگران گذاشت.

مطرح شدن مکتب وجودی

بعد از جنگ جهانی اول خاک حاصلخیزی برای آثار او یافت شد و مارتین هایدگر و کارل یاسپرس ازآن بار گرفتند.

جملات زیبا و عکس نوشته های زیر تا حدودی بیانگر عقاید این فیلسوف بزرگ است.

تعقل و اظطراب

هر چه تعقل کمتر باشد اضطراب کمتر خواهد بود.

کشف نیروی پنهان در زندگی

با زندگی کردن است که می توانید نیروهای پنهان تان را کشف کنید.

دوستی با خود

خودت را دوست داشته باش.

افکار و زندگی

زندگی ما نمایش افکار غالب ماست.

کاشت، داشت و برداشت

بسی شکیبایی لازم است تا بتوانید آنچه را که اکنون می کارید درو کنید.

همچنین مراجعه کنید به صفحات رواندرمانی وجودی و میشل دو مونتنی

همچنین ببینید

امید، خلاقیقت، شکوفایی، سارتر، وجودگرایی، انسان، تنهایی، فلسفه، فیلسوف

فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار

عکس نوشته از فلسفه اگزیستانسیال سارتر: انسان اختیاردار مسئولیت دار ژان پل سارتر فیلسوف اگزیستانسیال …

از این متن نمی توان کپی برداشت.