جملات زیبا و عکس نوشته از میشل دو مونتنی

معرفی نویسنده

میشل دو مونتنی یکی از مهم ترین  نویسندگان و فیلسوفان دورهٔ رنسانس است. او فیلسوف و حکیم اخلاقی بود. کتاب اصلی وی مقالات نام داشت.

کتاب مقالات به  یک سؤال اساسی که دغدغهٔ انسان است می پردازد: یک انسان چگونه زندگی می‌کند؟ به این معنی که یک شخص چگونه انتخاب‌هایی شرافتمندانه و هوشمندانه می کند، خودش را می‌شناسد، به عنوان یک انسان رفتار می‌کند، با دیگران بر اساس اخلاق رفتار می‌کند و آرامش روحی بدست می‌آورد؟

در زندگی، مونتنی نصیحت سنکا را بطور غیر مستقیم عمل کرد. سنکا می گفت در دوران پس از میانسالی برای آنکه اسیر تفکرات منفی نشویم باید به طبیعت پناه ببریم و از طبیعت کمک بگیریم.

جملات زیبا و عکس نوشته از میشل دو مونتنی

خودبزرگ بینی، از بیماری های مادرزاد است.

قضاوت فوری در چیزهائی که جنبه‌های مختلف دارند، دلیل سفاهت و دیوانگی است.

کسی بهتر از درسش استفاده می‌کند که آن را تکرار می‌کند، نه‌آن‌که درس را حفظ می‌کند.

شکست هائی هست که بیش از فتح ظفربخش است.

بهترین دلیل دانائی، گشاده رویی همیشگی است.

هر پدیده‌ای به‌صد روی و رنگ جلوه می‌کند.

” من می‌دانم”، ادعائی است که بشرجانش را بر سر آن می بازد.

ما، در جستجوی شکل دیگری از زندگی هستیم، چون از وضعیت کنونی خود نمی‌توانیم بهره بگیریم. ازآنجائی‌که استعداد درونی خویش را نمی‌شناسیم، به‌بالاتر چنگ می‌اندازیم، اما از این اصل غافلیم که اگر بر چوب‌های بلند هم بایستیم، بازهم باید باپاهای خود قدم برداریم و اگر بر بالاترین جایگاه ممکن بنشینیم، بازهم برروی ماتحت خویش قرار خواهیم گرفت.

بعضی‌ها می‌خواهند حرف زدن را درست درلحظه‌ای بیاموزند، که در آن‌لحظه، سکوت‌کردن را باید آموخت.

شاید ما بتوانیم به وسیله کسب دانش از دیگران عالم شویم. اما عاقل نخواهیم شد، مگر به نفس خویش.

 

همچنین شما می توانید به نوشته رواندرمانی وجودی و آلبر کامو مراجعه نمایید.

همچنین ببینید

امید، خلاقیقت، شکوفایی، سارتر، وجودگرایی، انسان، تنهایی، فلسفه، فیلسوف

فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار

عکس نوشته از فلسفه اگزیستانسیال سارتر: انسان اختیاردار مسئولیت دار ژان پل سارتر فیلسوف اگزیستانسیال …

از این متن نمی توان کپی برداشت.