فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار

عکس نوشته از فلسفه اگزیستانسیال سارتر: انسان اختیاردار مسئولیت دار

ژان پل سارتر فیلسوف اگزیستانسیال و رمان نویس فرانسوی بود. سارتر معتقد بود وجود فضای خالی بین گذشته و زمان حال، انسان را با اختیار و مسئولیت دار می کند تا آنچه را می خواهد انتخاب کند.

انتخاب های ما همان ارزش های ما هستند. اگر انسان مسئولیت اختیار و انتخاب های خود را نپذیرد به مشکلات هیجانی دچار می‌شود.

روبرو شدن با این اختیار ناراحت کننده است بنابراین انسان بهانه‌تراشی کرده و می‌گوید من اسیر گذشته ام و نمی توانم تغییر کنم.
او می گفت مهم نیست که ما چه بوده ایم. اکنون مختاریم تصمیم بگیریم که آدم کاملا متفاوتی شویم. انتخاب کردن به معنای متعهد شدن است و این مسئولیت روی دیگر اختیار است.

به نظر سارتر ما در هر لحظه از زندگی مان به وسیله رفتارمان تصمیم می گیریم چه کسی باشیم. هر یک از اعمال ما این نشانگر انتخابی جدید است.

زمانی که بخواهیم تعیین کنیم چه کسی هستیم به خود فریبی دست زده ایم.

البته فلاسفه زیادی به عقاید و تفاسیر تند او انتقاد داشته اند که می بایست آنها را مد نظر قرار داد. لیکن برخی جملات مشهور او در قالب عکس نوشته از فلسفه اگزیستانسیال سارتر: انسان اختیاردار مسئولیت دار به شرح زیر فهرست بندی شده اند.

وقت شناسی مرگ

مردن کافی نیست، بلکه باید در مردن نیز وقت شناس بود.

Slide52 e1554233600740 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار

لحظات زندگی

هنگامی که چیزی از دست رفت، دیگر نمی توان آن را پس گرفت.

Slide53 e1554233677565 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

غم و شادی دو روی یک سکه

انسانی که بیشتر می خندد، از همه غمگین تر است.

Slide54 e1554233754805 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

حقیقت و عمل دو روی یک سکه

حقیقتی وجود ندارد، مگر در عمل

Slide55 e1554233871956 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

فرصت طلب

آنانکه پارو نمی زنند، فرصت دارند قایق را تکان بدهند.

Slide56 e1554234929739 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

اهمال کاری

آنچه انسان را سست عنصر می کند، عمل گریزی یا تسلیم است.

Slide57 e1554234995919 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

ارزش زمان حال

امروز(حال) ناگزیر به دیروز(گذشته) تبدیل خواهد شد، اما امکان دارد فردای(آینده) شما هرگز امروز(حال) نشود.

Slide58 e1554235070547 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

اخلاق است که شخصیت را می سازد.

انسان از ابتدا موجود ساخته و پرداخته ای نیست ؛ بلکه با برگزیدن اخلاق، خویشتن (شخصیت) را می سازد.

Slide59 e1554235149838 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

نصیحت و تمرد دو روی یک سکه

جوانان نصحیت را می شنوند تا از آن تمرد کنند.

Slide60 e1554235221969 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

وقتی چیزی را درک کردیم نظاره گری آرام می شویم.

انسان از هر چیزی سخن می گوید، بخصوص از آنچه درباره اش هیچ نمی داند.

Slide61 e1554235393746 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

تعهد و بی مسئولیتی دو روی یک سکه اند.

انسان نمی داند در زمانهای بحرانی، وفاداری و تعهد به کدام سو شانه خالی می کند.

Slide62 e1554235475187 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

گفته های زیبا در کنار رنج کودک گرسنه رنگ می بازد.

همه کتاب های من در برابر یک کودک گرسنه هیچ ارزشی ندارند.

Slide63 e1554235553370 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

مواظب احساسات هم باشیم.

قلب و احساس ساده ترین چیز شکستنی است.

Slide64 e1554236039652 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

پاسخ آب سردی است که روی آتش یک پرسش می ریزد.

وقتی به پاسخی پرسشی رسیدی، آن پرسش برای تو بی معنی می شود.

Slide65 e1554236125186 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

انسان خود را در قالب کالبد بدن تعریف نکند.

حتی انسانی که از مادرش فلج پا به زندگی گذارد، اگر قهرمان ورزشی نشود خودش مسئول است.

Slide66 e1554236202356 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

انسان مسئولیت پذیر خود را مختار می بیند.

انسان مجبور است که آزاد باشد، چرا که به محض نزول به این زندگی، مسئول رفتار خود می گردد.

Slide67 e1554236291497 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

ساعت سه

ساعت سه برای هر عملی که انسان می خواهد بکند یا خیلی دیر است یا خیلی زود.

Slide68 e1554236367915 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

زیبایی ها را به ذهن بسپار تا پایدارشان کنی.

زیبائی های زندگی را به ذهن بسپار، تا همیشه و همه جا با تو باشند، حتی آنوقت که دیگر نمی توانی با چشمت آنها را ببینی.

Slide69 e1554236492596 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

زندگی به شدت در حال دگرگونی است و تجربیات همیشه و همه جا به کار نمی آیند.

بعضی انسان ها در چهل سالگی ذهن لجوجشان به همراه چند ضرب المثل را تجربه نام می نهند.

Slide70 e1554236573686 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

عشق و نفرت دو روی یک سکه اند.

دوست داشتن یک انسان، عمل بزرگی است. باید نابینا، کنجکاو و قدرتمند بود.

Slide71 e1554236646568 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

مهم ترین داشته ای که نداریم چیست؟

انسان مجموعه ای از دارایی ها نیست ، بلکه مجموعه ای است از آنچه می توانست داشته باشد اما هنوز ندارد.

Slide72 e1554236733612 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

پرتوقعی، ناراحتی و عصبیت می آورد.

انسان باید عادت کند کمترین ها را بخواهد تا همیشه شاد باشد.

Slide73 e1554236932135 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

خلاقیت و نا امیدی دو روی یک سکه اند.

نا امیدی می تواند همسایه بهترین ترین خلاقیت ها باشد. بی عملی و شکوفایی،به یکدیگر چسبیده اند.

Slide74 e1554237001442 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

هر طور شده ادامه بده

هنگامی که امید می میرد، پوچی را با رویا های بچگانه و داستان ها پر می کنی تا بتوانی به زندگی ادامه بدهی.

Slide75 e1554237071685 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

مرده متحرک

بعضی انسان ها برای زنده ماندن، خود را از درون کشته اند و مسئولیت هیچ چیز را نمی پذیرند. چون به این نتیجه رسیده اند که هر تلاشی کنند باز می بازند.

Slide76 e1554237173434 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

معجزه قلم

من نیازی به جمله پردازی ندارم. برای آن می نویسم که بعضی اوضاع و احوال را شفاف کنم. باید قلم را رها کنم که خودش بنویسد بدون آنکه در پی کلمه ها بگردم.

Slide77 e1554237252381 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

تنهایی وجودی واقعیت تلخ زندگی است.

چنان حس تنهایی داشتم که فکر خودکشی به سرم زد. چیزی که جلویم را گرفت این فکر بود که هیچ کس، مطلقاً هیچ کس از مرگم متأثر نخواهد شد و من در مرگ خیلی تنهاتر از زندگی خواهم بود.

Slide78 e1554237328259 - فلسفه اگزیستانسیال: انسان اختیاردار مسئولیت دار
سارتر

همچنین مطالعه کنید مطالب رواندرمانی وجودی، هایدگر، سورن کی‌یرکگارد و شوپنهاور

 

۰/۵ (۰ نظر)

همچنین ببینید

هایدگر، وجودگرایی، اگزیستانسیال، مرگ، فلسفه، اصیل، تعهد، گناه

جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی اگزیستانسیال مارتین هایدگر

معرفی و تأکیدات مارتین هایدگر فیلسوفی با عقاید مبتنی بر مکاتب وجودنگری و پدیدار شناختی …

از این متن نمی توان کپی برداشت.