آل پاچینو-زندگی

آل پاچینو-زندگی

آل پاچینو در دیالوگی زندگی را به این شرح توصیف می کند.

همچنین ببینید

image 310x165 - نیروی حال- فیلم نوشته

نیروی حال- فیلم نوشته

فیلم نوشته روانشناسی جملاتی از کتاب نیروی حال نوشته اکهارت تولی یا اکهارت تله تدوین …

از این متن نمی توان کپی برداشت.