خانه / موفقیت / معنای زندگی / نیروی حال- فیلم نوشته

نیروی حال- فیلم نوشته

فیلم نوشته روانشناسی جملاتی از کتاب نیروی حال نوشته اکهارت تولی یا اکهارت تله تدوین محمد رضا خزایی

تنها چیزی که از زندگی مان در اختیار داریم همین ثانیه بود که آنهم گذشت.

اگر در لحظه بار مسائل گذشته، آینده و همه دانش خود را زمین نگذاریم حتی اگر نگاه کنیم، چیزی نمی بینیم و اگر گوش کنیم چیزی نمی شنویم.

در عمق صور و اشکال بیرونی چیز دیگری نهفته است. چیزی مقدس و وصف نشدنی که فقط با حضور در زمان حال آشکار می شود.

 

 

 

 

مطالعه کنید
آل پاچینو-زندگی

Eckhart Tolle – The Power of Now – ایکهارت تول – قوه الآن

 

Share this:

error: Content is protected !!