خانه / روانشناسی / رواندرمانی وجودی / جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی اگزیستانسیال مارتین هایدگر

جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی اگزیستانسیال مارتین هایدگر

معرفی و تأکیدات

مارتین هایدگر فیلسوفی با عقاید مبتنی بر مکاتب وجودنگری و پدیدار شناختی بود. او تأکید بر موضوعاتی نظیر: وجود اصیل، دلسوزی، مرگ، گناه، مسئولیت فردی و  انزوا داشت.

معرفی فلسفه مارتین هایدگر

مارتین هایدگر در باب وجودنگری پدیدارشناختی بیان می کند: ما در دنیا وجود داریم و باید تلاش کنیم خود را با قوانینی دنیایی که داخل آن هستیم سازگار کنیم. اینکه ما زندگی خودمان را با گفتگوی عادی پر می کنیم نشانگر اینست که فکر میکنیم قراره تا ابد در این دنیا زندگی کنیم، بنابراین روزهای متوالی را هدر می‌دهیم.

اضطراب مرگ از نظر مارتین هایدگر

احساس‌های ما که از جمله آن نگرانی ما در مورد مرگ می باشد، می تواند شیوه ای برای آگاهی یافتن از این موضوع باشد که آیا صادقانه و به صورت اصیل زندگی می کنیم یا به صورت جعلی زندگی خودمان را پیرامون توقعات دیگران صورت داده ایم.

نگرش به تجربیات اصیل

در صورتی که شعور را از احساس ها ی مبهم زدوده و به آگاهی روشن تبدیل کنیم، راه حل بهتری را در مورد این که چگونه می‌خواهیم باشیم در می یابیم. وجود نگری پدیدارشناختی به گونه ای که هایدگر بیان می کند، برداشتی را از تاریخ انسان می گوید که بر رویدادهای گذشته تمرکز ندارد بلکه افراد را برانگیخته می سازد تا به آینده به تجربیات اصیلی که قرار است روی دهد، بنگرند.

Slide43 e1554059665182 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی اگزیستانسیال مارتین هایدگر
مارتین هایدگر

زبان، خانه حقیقت است.

Slide44 e1554059817679 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی اگزیستانسیال مارتین هایدگر
مارتین هایدگر

نخست سپاس گزاردن آموزید؛ آنگاه اندیشیدن می توانید.

Slide45 e1554059964454 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی اگزیستانسیال مارتین هایدگر
مارتین هایدگر

انسان ارباب موجودات نیست، انسان چوپان هستی است.

Slide46 e1554060065421 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی اگزیستانسیال مارتین هایدگر
مارتین هایدگر

هیچ ساعتی هرگز آینده و گذشته را نشان نداده است.

مطالعه کنید
1 جمله زیبا از مایا آنجلو: خاطره احساسی
Slide47 e1554060187596 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی اگزیستانسیال مارتین هایدگر
مارتین هایدگر

چرا به جای هیچ چیز همه چیز وجود دارد؟

Slide48 e1554060332381 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی اگزیستانسیال مارتین هایدگر
مارتین هایدگر

ما در هر پرسش نباید چشم براه پاسخ باشیم؛ بلکه باید توقع پیدایش انبوهی از پرسشهای تازه را داشته باشیم و به ا مکان مطرح شدن آنها یاری رسانیم.

Slide49 e1554060464424 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی اگزیستانسیال مارتین هایدگر
مارتین هایدگر

این پرسش که انسان کیست، آ ن قدرها که در بادی امر به نظر می رسد بی خطر نیست. پاسخ آن به شیوه ای عبرت انگیز و مقتدرانه پیدا خواهد شد که در آن، ملتهایی خاص در رقابت با ملتهای دیگر، تاریخ خود را شکل می دهند.

Slide50 e1554060569898 - جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی اگزیستانسیال مارتین هایدگر
مارتین هایدگر

 

همچنین مقالاتی از سورن کی‌یرکگارد، شوپنهاور، میشل دو مونتنیو رواندرمانی وجودی یا اگزیستانسیال را مطالعه کنید.

Share this:

همچنین ببینید

آرتور شوپنهاور، فلسفه، عکس نوشته، جملات

جملات زیبا و عکس نوشته فلسفی از آرتور شوپنهاور

معرفی آرتور شوپنهاور فیلسفوف به همراه جملات عکس نوشته آرتور شوپنهاور، از بزرگترین فلاسفهٔ اروپا …

error: Content is protected !!