خانه / موفقیت / آلبرت انیشتین / آلبرت انیشتین: راز شادمانی و هدف زندگی: فیلم نوشته و جملات روانشناسی مثبت

آلبرت انیشتین: راز شادمانی و هدف زندگی: فیلم نوشته و جملات روانشناسی مثبت

آلبرت انیشتین: راز شادمانی و هدف زندگی

در فیلم نوشته زیر راز شادمانی و داشتن هدف در زندگی از نظر آلبرت انیشتین بعنوان جملات روانشناسی مثبت بیان شده است.

آلبرت انیشتین بیشتر، به خاطر نظریه نسبیت دانشمند معروفی شد.

او نخستین رابطه معین بین ماده و انرژی را کشف کرد. E=mc2

معادله مشهور او بیان می کند چقدر انرژی در هر شی یا جرم موجود است؟

فقط یک واکنش نیاز است تا تمام این انرژی آزاد شود.

 

اگر می خواهید شادمانه زندگی کنید،

زندگی تان را نه به  مردم یا اشیاء،

بلکه به یک هدف گره بزنید.

آلبرت انیشتین شادمانی هدف2 1024x768 - آلبرت انیشتین: راز شادمانی و هدف زندگی: فیلم نوشته و جملات روانشناسی مثبت
آلبرت انیشتین راز شادمانی هدف زندگی Albert Einstein

 

If you want to live a happy life,

tie it to a goal,

not to people or objects.

Albert Einstein

تدوین و گرافیک تصاویر : محمد رضا خزایی روانشناس بالینی

مطالعه کنید
آلبرت انیشتین جملات زیبا و عکس نوشته

Share this:

error: Content is protected !!